Copyright - Privatnost - Uslovi korištenja

Third party vendors, including Google, use cookies to serve ads based on a user's prior visits to your website or other websites. Google's use of advertising cookies enables it and its partners to serve ads to your users based on their visit to your sites and/or other sites on the Internet. Users may opt out of personalized advertising by visiting Ads Settings

Sve unešene informacije u našim bazama podataka, u daljem tekstu DB, www.zaposljavanje.ba su zaštićene u skladu sa „Zakonom o Autorskim Pravima“ i alikvotno primjenjivim zakonima BiH, kao i u svim zemljama Evropske Unije, u korist Renesalis d.o.o. Sarajevo.

Informacije generirane sa www.zaposljavanje.ba se mogu korisiti samo na način kako je propisano u uslovima korištenja specificiranim na www.zaposljavanje.ba. Kopiranje, izmjene bez autorizacije, ubacivanje takozvanih „SQL injekcija“ u masku za pretraživanje na www.zaposjavanje.ba kao i slične radnje podliježu pravnim sankcijama prema gorenavedenim zakonima.

www.zaposljavanje.ba omogućava svojim korisnicima korištenje usluga i sadržaja navedenog portala, a koje je u potpunosti podložno dole navedenim uslovima korištenja koji se primjenjuju na sve tekstualne, grafičke, kao i interaktivne sadržaje i usluge navedenog web portala.

Web stranica www.zaposljavanje.ba je internet portal za oglašavanje oglasa za radna mjesta, kao i unaprijeđenje karijere posloprimaca uz razvoj ljudskih resursa. Informacije u DB www.zaposljavanje.ba su zaštićeni u skladu sa gorenavedenim zakonima. Naš web portal je dostupan svim pravnim I fizičkim licima, koji prihvataju ovde navedene uvjete.

Svi sadržaji na portalu, bili generiralni od www.zaposljavanje.ba ili od strane posjetioca web portala, kao i svih poslodavaca i posloprimaoca, su bez iznimka intelektualno vlasništvo Renesalis d.o.o. Sarajevo, uz napomenu da sve zakonske poslijedice za nezakonite tekstove, grafike, kao interaktivne sadržaje koje korisnici stavljaju na www.zaposljavanje.ba snose isti, a ne Renesalis d.o.o. kao vlasnik domene www.zaposljavanje.ba . Svako korištenje, tj. „surfanje“ na www.zaposljavanje.ba smatra se slaganjem sa navedenim uvjetima upotrebe portala www.zaposljavanje.ba

Zabranjeno je postavljanje sadržaja koji su u suprotnosti sa zakonima koji važe u BiH bili isti na opštinskom, kantonalnom, federalnom, nivou RS-a ili/ i državnom nivou, a pogotovo ako isti prikazuju eksplicitne seksualne radnje, nasilje ili motivaciju za rasnu, vjersku ili/i seksualnu netrepljivost ili bilo koji drugi vid diskriminacije ili/ i mržnje.

www.zaposljavanje.ba ne garantuje za tačnost informacija u oglasima i CV-iovima i ne preuzima odgovornost za sadržaj upisa čiji su autori posjetioci portala, sadržaj konkursnih podataka kandidata pri aplikaciji za radno mjesto, kao i ostalih generatora tekstualnih, grafičkih i interaktivnih sadržaja.

www.zaposljavanje.ba u svakom momentu može bilo kojem posjetiocu oduzeti mogućnost korištenja našeg web portala u cjelosti ili djelom istog, odnosno oduzeti pravo upotrebe bilo kojeg servisa ili usluge www.zaposljavanje.ba , iz bilo kojeg razloga koji Renesalis d.o.o. smatra odgovarajućim. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja. Ukoliko smatra da je to primjereno, Renesalis d.o.o., kao vlasnik www.zaposljavanje.ba će o ovome sačiniti informativni email.

www.zaposljavanje.ba će sankcionisati oglase koji, kao uslov za aplikaciju, sadrže pol, starost ili neko drugi lični aspekt kandidata, osim ako je taj lični aspekt stvarni i odlučujući uslov za obavljanje posla ili/ i ako takav uslov predstavlja afirmativnu mjeru za popunjavanje navedenog radnog mjesta U slučaju prijema takvog oglasa, www.zaposljavanje.ba će kontaktirati poslodavca zbog izmjene uslova. www.zaposljavanje.ba može u svakom momentu odbiti online postavljanje bilo kojih informacija na portal ili/ i izvršiti prilagođavanje prema pravilima korištenja ili/ iz drugog razloga. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja, a gdje se smatra da je to primjereno, o ovome će biti poslan odgovarajući informativni email.

www.zaposljavanje.ba može u svakom momentu odbiti online postavljanje oglasa za radna mjesta koji podrazumjevaju bilo kakav oblik diskriminacije, narušavanja ljudskih prava, eksplicitan rad u industriji za odrasle ili u pružanju usluga u ratnim područijima ili/ i radne pozicije koje podrazumijevaju pružanje usluga korisnicima industrije za odrasle, oglase za radna mjesta u kojima se od kandidata traže ili postoji osnovana sumnja da se traže finansijska sredstva za zasnivanje radnog odnosa kao i svih drugih razloga koje www.zaposljavanje.ba smatra opravdanim ili moralno ili/ i etički neprimjerenim.

www.zaposljavanje.ba nije svjestan bilo kakavih kršenja autorskih ili drugih intelektualnih prava u bilo kojoj formi, a u vezi preuzimanja informacija, tekstova, grafika, interaktivnih ili/ i nekih drugih sadržaja na www.zaposljavanje.ba . U slučaju da neko pravno ili/ i fizičo lice smatra da su njegova/njena gorenavedena prava narušena obavezan je slučaj detaljno opisati i poslati na bilo koju email adresu www.zaposljavanje.ba , a u svrhu daljeg procesuiranja predmeta.

www.zaposljavanje.ba nije odgovoran za sadržaj oglasa koji je postavljen od strane poslodavca, niti za dalji tok postupka odabira kandidata. www.zaposljavanje.ba ne garantuje da će poslodavac ili njegov zastupnik ispoštovati sve potrebne procedure nakon poslate prijave, niti ima upliv na dalji tok komunikacije između istih.

Informacije koji se nalaze na www.zaposljavanje.ba web portalu služe u informativne svrhe i mogu koristiti kao savjet, no, www.zaposljavanje.ba ne garantuje da će rezultat njihove primjene biti uspješan. Niti se ne smatra odgovornim za bilo koju akciju ili gubitke koji predstavljaju rezultat korištenja usluga datih na web portalu (predvidivih ili/ i nepredvidivih), a pogotovo se ne smatra odgovornim za bilo koju posljedicu koja je posljedica komunikacije sa trećim fizičkim ili/ i pravnim licem.

www.zaposljavanje.ba se ne smatra odgovornim za bilo koji vid nepravilnog/ nestručnog korištenja našeg web portala ili/ i usluga ili/ i informacija stavljenih online na web portalu, kao ni za bilo koju situaciju koja je mimo kontrole www.zaposljavanje.ba.

Usluge koje Renesalis d.o.o. pruža u okviru portala www.zaposljavanje.ba , ovise o radu softvera, servera i drugih aparatura, te se zbog neispravnosti istih, smetnje mogu dogoditi. www.zaposljavanje.ba će se truditi da iste otkloni u najkraćem roku, ali za sve gubitke izazvane ovakvim situacijama se Renesalis d.o.o. ne smatra odgovornim.

U slučaju “force majeure”, tj. više sile, odnosno događaja za koje www.zaposljavanje.ba nije mogao znati da će se dogoditi ili predvidjeti, niti su nastali krivicom www.zaposljavanje.ba poput, ali ne ograničavajući se na, hakerske napade ili prestanak funkcionisanja www linka, rok iz prethodnog stava se produžava do isteka okolnosti koji su uzrokovali višu silu.

Sve informacije na DB web portala je vlasništvo Renesalis d.o.o. . Posjetioci portala ili korisnici usluga, koji na portalu ostavljaju bilo kakve podatke su svjesni da oni automatski postaju vlasništvo Renesalis d.o.o. Zabranjeno je preuzimanje i sistemska redistribucija, masovni „harvesting“ informacija sa portala u komercijalne ili bilo koje druge svrhe, osim za ličnu upotrebu. Za korištenje informacija u druge svrhe, potrebno je kontaktirati Renesalis d.o.o. Renesalis d.o.o. se trudi da privatne i povjerljive informacije o korisnicima portala ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Renesalis d.o.o. ipak ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, doći do navedenih informacija. Renesalis d.o.o. ne može biti odgovoran za posljedice takvih aktivnosti. Nije dozvoljeno korištenje profila poslodavca u bilo koju drugu svrhu - slanje promotivnog materijala, slanje novih oglasa kandidatima i ostali postupci koji po svojoj prirodi narušavaju očigledni poslovni koncept www.zaposljavanje.ba

Poslodavac može oglas dostaviti putem emaila ili ga postaviti kroz profil putem formulara za naručivanje oglasa. Ukoliko su sva obavezna polja iz formulara za naručivanje oglasa pravilno popunjena i ako je oglas potpun, odobrava ga administrator oglasa i on se nakon toga objavljuje na portalu.

Plaćanje je moguće izvršiti na više načina: putem uplatnice ili uplate kreditnom karticom.

U slučaju kada poslodavac želi da objavi dizajnirani oglas postoji mogućnost prolongiranja objave u zavisnosti od dizajnerskih zahtjeva i objavljivanja verzije prihvatljive poslodavcu. Nakon objave oglasa na portalu www.zaposljavanje.ba šalje se faktura poslodavcu na provjeru (za koju poslodavac ima 48h u okviru kojim može da prijavi eventualnu grešku).

Nakon tog perioda original fakture se šalje poštom na adresu poslodavca. Ukoliko je naručilac oglasa pravno lice iz inostranstva ili fizičko lice, online postavljanje usluge oglašanja www.zaposljavanje.ba se izvršava tek nakon uplate. Ukoliko se dogodi da poslodavac zakupi paket oglasa ili ostalih usluga (koji namjerava da koristi tokom dužeg vremenskog perioda), taj poslodavac je zaštićen od eventualnih promjena cijena oglasa za vrijeme trajanja usluge.

www.zaposljavanje.ba nije odgovoran za informacije u okviru objavljenog oglasa koji je naručen od strane poslodavaca, niti za dalji tok procesa selekcije. Samim tim, na osnovu postavljenog oglasa www.zaposljavanje.ba ne može da garantuje za kvalitet prijava, prijavljenih ili izabranih kandidata ili bilo kojih drugih postupaka preduzetih od strane kandidata tokom ili nakon procesa odabira.